Seniorbofællesskabet i De Grønne Porte

Seniorbofællesskabet i De Grønne Porte består af 21 seniorboliger, som er beliggende i kort gåafstand til gode indkøbsmuligheder og offentlig transport (Egedal S-togsstation).

Hvorfor flytte i seniorbofællesskab?

Når børnene flytter hjemmefra og tilknytningen til arbejdsmarkedet nærmer sig sin afslutning, da begynder den 3. alder.

Den sidste del af tilværelsen kan blive en tid med nye oplevelser, hvis vi selv forstår at tage hånd om den sammen med andre, der har lignende interesser og mål. 

I den 3. alder skal boligen være udgangspunkt for både kendte, men også nye aktiviteter.
En tryg ramme der passer til vores situation og fysik. En sådan ramme kan være et bofællesskab for seniorer.

Sammen – og dog sig selv

Et bofællesskab er en måde at bo sammen på for både enlige og par.

At bo i et bofællesskab er at bo i en selvstændig bolig med adgang til fællesrum. Her kan den enkelte beboer efter eget behov veksle mellem at være sig selv, eller være sammen med andre beboere til hygge og fælles aktiviteter.

 

Helbred og netværk

I bofællesskabet udgør bofællerne et netværk som supplerer familie og venner. Hjælp kan hurtigt skaffes, hvis man bliver syg. Helbredet holder længere i et engageret samvær med andre – fællesskab frem for ensomhed forøger livskvaliteten.

 

Mål

Det er vores mål, at der er en vis spredning i beboernes alder, så alle ikke har den samme alder på samme tid. Alle boliger er indrettet, så de er til at blive gamle i, og det er samtidigt også et mål, at alle kan blive boende, så længe de ønsker det.

De Grønne Porte

Vil du bo i seniorbofællesskabet i De Grønne Porte?

Er du over 50 år og uden hjemmeboende børn? Så kan du komme i betragtning til en bolig i seniorbofællesskabet.

For mere information kontakt FA09 på fa09@fa09.dk