PAB's Udviklingsselskab

I marts 2019 stiftede PAB sit eget udviklingsselskab med primært fokus på at opføre gode andelsboliger. Selskabets vision er at bidrage til en øget diversitet i lokalområderne, så ejerboliger, andelsboliger og almene boliger opføres uden skel.

PAB’s Udviklingsselskab og administrationsorganisationen FA09 står bag opførelsen af landets første andelsboliger i alment regi. Boligerne er placeret i et nyt kvarter i Vig ved siden af en ny almen boligafdeling under PAB og en række andre nybyggede boliger, som tilsammen danner én grundejerforening med fællesarealer og fælleshus. Næste projekt i PAB’s Udviklingsselskab er opførelsen af andelsboliger og almene lejeboliger i bydelen Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland.

PAB ønsker med disse projekter at vise, hvordan den almene sektor kan bevæge sig ind på nye områder og bidrage til større diversitet i vores boligmasse. Det skaber nemlig nye muligheder i boligmarkedet, at der ikke står en typisk investor bag, som skal tjene penge på byggeriet. I stedet kan der opføres andelsboliger og almene boliger side om side baseret på samme økonomi og kvalitet.

Konceptet er gjort muligt af Sideaktivitetsbekendtgørelsen § 11, hvoraf det fremgår, at en boligorganisation kan etablere og foretage indskud i et selskab, som administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne.

I FA09 og PABs Udviklingsselskab har man særligt fokus på, at modellen skal være fleksibel og tilpasningsdygtig. For det første fordi man ønsker at bygge boliger, som hænger godt sammen med resten af lokalområdet. For det andet fordi det skaber de bedste forudsætninger for at få byggerierne godkendt ude i kommunerne.

Vig Bakke

Foto: FA09 - Vig Bakke med andelsforeningen Skjoldvig og den almene boligafdeling Lerholm opført side om side af hhv. PAB's Udviklingsselskab og PAB.

Bestyrelse

Nikolaj Jørgensen

Formand

Niels Kristian Bjerg

Kasper Nørballe