Møder

Repræsentantskabet holder det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned.

Dagsorden og referat fra møderne bliver offentliggjort på denne hjemmeside under menupunktet DOKUMENTER.