Møder

Organisationsbestyrelsen holder 4 - 8 årlige møder.

Dagsorden og referat fra møderne bliver offentliggjort på den-
ne hjemmesider under menupunktet DOKUMENTER.

 

Mødekalender for PAB findes under menupunktet DOKUMENTER (Boligorganisation/møder/arbejdskalender)